El dimecres dia 5 d’abril, a les 13.00 h, tindrà lloc el proper Fòrum de Delegats: una sessió extraordinària amb motiu de la migració del Campus Virtual a l’entorn Moodle per al curs 2017-2018. En aquest sentit, la UAB ha iniciat un procés d’informació i formació per tal d’endinsar la comunitat universitària en aquest nou entorn virtual —el més utilitzat en l’àmbit universitari europeu. El Fòrum de Delegats, l’espai de formació dels delegats i delegades de la UAB, ha estat un dels espais escollits per a fer-ho.

El professorat ja ha iniciat la seva formació i ara és el torn de l’alumnat. Per aquesta raó, s’ha considerat necessari organitzar una formació específica per als delegats i delegades, ja que són el principal nexe entre els estudiants i la UAB. Tot i ser un Fòrum de Delegats, la sessió està oberta a tots aquells estudiants que estiguin interessats a assistir-hi. Les inscripcions ja estan obertes.

L’actual Campus Virtual integra dues plataformes: el Campus Virtual clàssic, que es va posar en funcionament el 2002, i les Aules Moodle, una eina de programari lliure que es va començar a utilitzar el 2006, tot i que no era obligatori que el professorat la fes servir. Ara, tal com va explicar el cap de la Unitat de Planificació, Juan Antonio Martínez, s’ha vist la necessitat d’unificar el Campus Virtual i utilitzar un programari lliure com el Moddle, ja que incorpora molts avantatges, com ara un programari específic per a la gestió del Treball de Fi de Grau (TFG) o un programari contra el plagi.