#MEMEnginy és la trobada anual de l’Escola d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona que té per objectiu buscar noves oportunitats, crear xarxes de treball i treballar en comunitat. Està organitzada pel Consell d’Estudiants d’Enginyeria, conjuntament i gràcies al suport de l’Escola d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La jornada tindrà lloc el proper 27 d’abril de 2017. Podem dividir l’esdeveniment en tres parts principalment. Un bloc format per un seguit de tracks de conferències que oferiran als estudiants una finestra oberta al futur, on descobrir les noves tendències de la tecnologia.

Un altre bloc format per un fòrum d’ocupació, on les empreses i institucions trobaran el marc perfecte per contactar amb els estudiants de l’Escola d’Enginyeria i oferir els seus programes de pràctiques i / o ofertes laborals. Un pas més en endavant per millorar la professionalització dels nostres estudiants i poder desenvolupar unes competències transversals necessàries en la canviant societat actual. Dins d’aquesta fira d’empreses s’exposarà tota una mostra de tecnologia. Els estudiants podran veure de primera mà i experimentar amb els avenços en desenvolupament que s’utilitzen actualment en entorns reals, amb la tecnologia que ells en un futur també treballaran.

#MEMEnginy17 vol ser un punt de trobada entre tota la comunitat educativa, estudiants, docents i investigadors, personal d’administració i serveis i empreses del sector amb la finalitat d’establir sinergies positives que beneficiïn ambdues parts.

Es proposa llavors una jornada dins de la qual la innovació hi destaca per la incorporació i fusió de tres branques principals en què podríem dividir l’esdeveniment; el fòrum d’ocupació, dins del qual s’organitza la mostra de tecnologia i els diferents tracks de conferències, juntament amb la resta d’activitats paral·leles.