Els dies 3 i 4 de novembre, han tingut lloc les eleccions per escollir els representants al Claustre de la UAB de la comunitat universitària (estudiants, personal docent i investigador, i personal d’administració i serveis). Les eleccions s’han desenvolupat per sistema de votació electrònica. En aquestes eleccions, es renoven tots el membres electes representants dels quatre sectors electorals: 81 representants del sector A (professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat); 27 representants del sector B (resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència); 90 representants del sector C (estudiants de grau i postgrau) i 30 representants del sector D (personal d’administració i serveis). Els resultats provisionals estan disponibles al web d’Eleccions i s’obrirà el període de reclamacions els dies 7 i 8 del mateix mes.

El Claustre és l’òrgan màxim de representació de la comunitat universitària. Les seves funcions principals són conèixer i debatre les línies generals de la política de la Universitat, controlar la gestió dels càrrecs, impulsar l’activitat normativa d’altres òrgans, sol·licitar informació sobre qualsevol aspecte de l’activitat universitària i formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals. Cada sector de la comunitat escull els seus propis representants al Claustre. Tant el personal d’administració i serveis com el personal docent i investigador escullen els seus claustrals cada quatre anys. En el cas dels estudiants, la representació es renova cada dos anys.

La candidatura Unió d’Enginyers de l’Escola d’Enginyeria ha sigut escollida per representar el centre i els estudiants al Claustre de la UAB. Amb la finalitat de ser el més transversal possible, on estiguin representats tots i cada un dels graus que s’imparteixen a l’Escola d’Enginyeria, hi formen part estudiants de totes les branques, dels graus i màsters en Enginyeria de Telecomunicació, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Química i Gestió Aeronàutica. Algunes de les seves propostes i línies d’acció són les següents:

  • Reducció en el preu per crèdit en Gestió Aeronàutica i de taxes universitàries.
  • Màster integrat en telecomunicacions (Conclusions públiques del CEET – AGO 2015).
  • Suport institucional per part de la UAB en l’equiparació d’Enginyera Informàtica a la resta d’enginyeries.